Poljoopskrba Online trgovina

Povrat proizvoda

Pravo potrošača na odustajanje od ugovora


Potrošač (navedeno vrijedi isključivo za fizičke osobe koje kupuju artikle za namjene izvan svoje privredne djelatnosti) ima pravo u roku od 14 dana od preuzimanja artikla obavijestiti prodavača da odustaje od ugovora, bez potrebe navođenja razloga svoje odluke. Rok počinje teći dan nakon datuma preuzimanja artikla.

Odustajanje od ugovora potrošač mora javiti na email prodavača Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Povrat primljenih artikala poduzeću u roku za odustajanje od ugovora smatrat će se obaviješću odustajanja od ugovora. To znači da je artikl potrebno vratiti prodavaču najkasnije u roku od 30 dana od poslane obavijesti za odustajanje od ugovora (kupnje).

Artikl potrošač mora vratiti neoštećen i u nepromijenjenoj količini, osim ako je artikl uništen, pokvaren, izgubljen ili se smanjila njegova količina, a da za to nije kriv potrošač. Potrošač ne smije neograničeno koristiti artikl od trenutka odustajanja od ugovora. Potrošač smije pregledati artikl i isprobati ga u opsegu koji je nužan za utvrđivanje stvarnog stanja. Testiranje artikla koje nije u skladu s navedenim smatra se korištenjem artikla, što znači da potrošač time gubi pravo na odustajanje od ugovora.

Jedini trošak koji ide na teret potrošača ako odustane od ugovora je trošak vraćanja artikla.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora: Potrošač nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, tj. ako je:

 

  • ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
  • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
  • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
  • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
  • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Potrošač nema pravo odustati od ugovora ako artikl nije primjeren za povrat zbog svoje prirode.

Povrat obavljenih uplata bit će izvršen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 14 dana od prijema obavijesti o odustajanju od ugovora.

Kod odustajanja od ugovora gdje je korišten bonus, kod za popust ili promotivni kod, ta se sredstva smatraju popustom te se korisniku ne vraćaju. Vraća se samo uplaćeni iznos. Poklon bon se kod odustajanja od ugovora smatra sredstvom plaćanja i vraća se korisniku kao poklon bon, a uplaćeni iznos se vraća korisniku.

U iznimnim slučajevima, kada artikli nisu vraćeni u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, potrošaču možemo ponuditi otkup artikala uz adekvatnu naknadu koju zapisnikom odredimo kod povrata. Otkup sa sniženom vrijednošću uvažava se prilikom potvrđivanja potrošača emailom. Potrošač spomenutu otkupninu koristi isključivo kod narudžbe drugog artikla iste ili veće vrijednosti.

Pravo na povrat kupovne cijene u slučaju korištenja jamstva i materijalnog nedostatka detaljnije uređuju odredbe Zakona o zaštiti potrošača.

 

Odustajanje potrošača od ugovora za artikle iz kompleta

 

Ako se potrošač odluči za odustajanje od ugovora za artikle koji čine komplet, može za cjelokupan komplet zahtijevati zamjenu za isti komplet ili povrat kupovne cijene. Potrošač može zamijeniti artikl iz kompleta, ali u slučaju materijalnog nedostatka ili oštećenja artikla za isti ne može zahtijevati povrat kupovne cijene. U slučaju korištenja jamstva artikla iz kompleta važeći je jamstveni rok proizvođača.

Jamstvo

 

Artikli imaju jamstvo ako je tako navedeno na jamstvenom listu ili na računu. Jamstvo je valjano uz uvažavanje uputa na jamstvenom listu te uz podnošenje računa. Jamstveni rokovi navedeni su na jamstvenim listovima ili na računu.

 

Informacija o jamstvu navedena je i na stranici gdje je predstavljen artikl. Ako informacije o jamstvu nema, artikl nema jamstva ili podatak u ovom trenutku nije poznat. U potonjem slučaju

Materijalni nedostatak

 

Kada se materijalni nedostatak može uvažiti? Kada:

  • artikl nema karakteristike potrebne za njegovo normalno korištenje ili promet,
  • artikl nema karakteristike potrebne za posebno korištenje zbog čega ga kupac kupuje, a koje je prodavaču poznato, odnosno moralo bi mu biti poznato,
  • artikl nema karakteristike ili odlike koje su izričito ili prešutno dogovorene, odnosno propisane,
  • prodavač je izručio artikl koji nije u skladu s uzorkom ili modelom, osim ako je uzorak ili model prikazan samo u informativne svrhe.

 

Kako se provjerava primjerenost artikala?

Provjerava se pomoću drugog besprijekornog artikla iste vrste, istovremeno s izjavama proizvođača, odnosno navodima na samom artiklu.

 

Kako se materijalni nedostatak uvažava?

Kupac nas mora obavijestiti o eventualnom materijalnom nedostatku s detaljnim opisom istog u zakonom propisanom roku i istovremeno nam omogućiti pregled artikla.

Pravo na uvažavanje materijalnog nedostatka na artiklu detaljnije uređuju odredbe Zakona o zaštiti potrošača.