Proizvodi

HEXOL HIDRAOIL H46 10 L

Maloprodajna cijena: 157,50 kn

Veleprodajna cijena: 126,00 kn


Hexol H46  visokokvalitetno hidraulično ulje.


Info o proizvodu

Hexol H46 je visokokvalitetno hidraulično ulje. za primjenu u industriji, građevinarstvu, rudarstvu, pick-up hidrauličnoj opremi, kao i u drugim fiksnim i mobilnim hidrauličnim sistemima. Hexol  46 je proizveden od visoko rafiniranih mineralnih baznih ulja sa dobro izbalansiranim  aditivima protiv korozije, antioksidanta i protiv pjene.

Specifikacije

Viskoznost SAE 46 

Gustoća na 15°C [kg/m³]  895 

Kinematička viskoznost od 40°C [mm²/s]  41.4-50.6 

Kinematička viskoznost od 100C [mm²/s]   6.3-7

Indeks viskoznosti, min 90

Temperatura paljenja [°C ]min  215 

Temperatura opada [°C ]max  -33